Eğitim, Kişisel Yaşamda ve Sosyoekonomik Gelişimde Sanatın Önemi 1

Eğitim ile Sanat, bireyin kişisel yaşamında olduğu kadar ulusun sosyal ve ekonomik kalkınmasında da canlı bir rol oynar. Görsel sanatlar çalışması, kişisel gelişimi ve hem kültürel mirasımızın hem de sanatın toplumdaki rolünün farkındalığını teşvik eder. Öğrenci, Görsel sanatlardaki etkinlikler yoluyla kişisel bilgi, beceri ve yetkinlikler kazanır. Biri Görsel sanatlar öğrendiğinde, sanatın günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu takdir edecek veya anlayacaktır. Sanatın kişisel gelişimde ve ulusun sosyoekonomik gelişmesinde oynadığı rol aşağıda açıklanmıştır.

 

  1. Yaratıcılığı teşvik eder:

 

Görsel sanat eğitimi, öğrencinin görsel materyallerle yaratıcı düşünme, hissetme ve hareket etme yeteneğini geliştirmesine yardımcı olur. Öğrenci ayrıca var olan yeni bir şey getirme yeteneğini geliştirir. Bu arzu edilen nitelik, öğrenci, bir problemi çözmede veya bir ihtiyacı karşılamada bir sanat eserinin tasarlanması ve yaratılması gibi pratik derslerle meşgul olduğunda elde edilir.

 

  1. Bireye tam bir eğitim sunar:

 

Görsel sanat eğitimi, öğrencilere bütüncül bir eğitim sunar. Bu tür bir eğitim, öğrenen toplumdaki belirli bir ihtiyacı tatmin etmek için bir eser ürettiğinde ortaya çıkar. Sanat malzemelerinin, araçlarının ve tekniklerinin organizasyonu ve keşfi ile ilgilenir. Ayrıca, fikir çeşitlerini bir araya getirir, ana fikirleri seçer, basitleştirir ve analiz eder, fikirleri birleştirir ve ayırır. Bu problem çözme etkinlikleri, öğrencinin kafasını (zihinsel fakülteleri) eğitmeye yardımcı olur.

 

Ayrıca sanatçı, keşfettiği araç ve gereçler ile eseri üretirken edindiği teknikleri kullandığında, el veya pratik beceriler geliştirir. Bu, elin eğitimini sağlar.

Görsel sanat eğitimi, öğrencilerin sanat eserlerini takdir etmelerine yardımcı olur. Bu sanatsal yaratımları gördüğümüzde bizde belli duygular uyandırırlar. Çalışmanın takdir edilmesi, bizi onun hakkında akıllıca ve bilgili bir şekilde konuşmaya yöneltecektir. Bu kalbi eğitir. Bundan dolayı Görsel sanatlar çalışmasının kafa, el ve kalbin yaratıcı eğitimini sağladığını söyleyebiliriz.

 

  1. Kültürel mirasımız hakkında bilgi edinmemize yardımcı olur:

 

Görsel sanat eğitimi, öğrencinin atalarımızdan bize miras kalan kültürel mirasımız için bir takdir oluşturmasına yardımcı olur. Bu takdir, çeşitli sanat tarihlerinin öğrenilmesi ve sanat takdiri ve eleştirisinin incelenmesi yoluyla elde edilir. Bu çalışmalar, sanatçının inançlarımızı ve ideolojilerimizi somutlaştıran sanatlarımızın anlamlarını ve kullanışlılığını anlamasına yardımcı olur. Dolayısıyla sanat eserleri, bir toplumun nesilden nesile aktarılan fikir, bilgi ve inançlarının korunmasında kullanılır. Bu sayede kültürel mirasımız hakkında bilgi sahibi oluyoruz.

 

  1. Estetik hakkında bilgi verir:

 

Görsel sanatlar çalışması, öğrencilerin güzellik (estetik) hakkında keskin fikirler geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenci, çeşitli sanatsal yaratımlara yönelik pek çok beğeni ve eleştiriye maruz kaldığından, ‘iyi bir zevk’ geliştirir. Estetik açıdan hoş olan ve olmayan sanat eserlerini ayırt edebiliyor. Bu, öğrencinin kararlar almasına ve doğru kararlar vermesine yardımcı olur.

 

  1. Kişisel ve ulusal kimlik projeleri:

 

Görsel sanat eğitimi, öğrencilerin öz saygı ve kişisel ego oluşturmalarına yardımcı olur. Bir sanatçı, toplum veya ülke içinde ve dışında sanat eseri ürettiğinde, kimliğini yansıtır veya kendi hemşehrilerine ve yabancılara tanıtır. Bu, büyük ölçüde sanatçının sanatsal üretimlerini sanat sergileri, fuarlar ve çarşılar sırasında sergilemesiyle ortaya çıkıyor. Yurt dışında bir sergi düzenlendiğinde ve sanatçı buna katıldığında, ulusunu yansıtmasına büyük katkı sağlar.

Ayrıca eserlerin temaları veya konuları kültürümüz hakkında olanları, kültürümüzü dünyanın diğer insanlarına tanıtmaya yardımcı olur.

 

  1. Samimi bir insan ilişkisi için öznel düşünce geliştirmeye yardımcı olur:

 

Sağlıklı bir aile ve insan ilişkileri kurmak için ihtiyaç duyulan beceriler sanat etkinliklerine yansır. Çizgiler, şekiller, doku, ton, desen ve renk gibi tasarımın çeşitli karşıt öğelerini hoş ilişkilere dönüştüren sanatçı, çeşitli karakter ve kültürel kimliklerden insanlarla barışçıl ve samimi bir ilişki geliştirebilmektedir.

Öğrencilere her sanatsal yaratımda ‘iyi’ görme yeteneğini geliştirmeyi öğreten sanat takdiri çalışması, öğrencilerin insanları oldukları gibi kabul etme yeteneğini de geliştirir. Bu öznel düşünce, samimi insan ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olur.

 

Yazının devamı için tıklayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir